Puzzle
Nová hra

o o o o
o o o o
o o o o
o o o o

Úkolem je seřadit karičky do správného pořadí. Zde je ukázka:

o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o